Onderwijsblogprijs

Onder een onderwijsblog verstaan we een actuele website waarop regelmatig korte stukjes, foto’s, filmpjes enzovoorts verschijnen, al dan niet uit de persoonlijke sfeer. Met het uitloven van deze prijs beoogt de Onderwijsraad het publieke debat over onderwijs via sociale media te stimuleren.

De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag van 1.500 euro.

In aanmerking komen:

  • Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs, enz.) afkomstig uit alle sectoren van het veld, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.
  • Per persoon kan één essayistische, opiniërende blogpost, podcast of vodcast voorgedragen worden. Bij de inzending wordt aangegeven hoe interactie heeft plaatsgevonden met het werkveld (vóór of na publicatie van de post, via welke media) en wat de impact hiervan is geweest (welke reacties er zijn geweest, van wie en wat de gevolgen zijn van de interactie).
  • De te beoordelen blogpost, podcast of vodcast is gepubliceerd op een individuele of gezamenlijke blog of vlog tussen 1 september 2016 en 31 augustus 2017.

Voor een preciezer beeld van de criteria zoals de jury die gebruikt: bekijk op de website de juryrapporten op het overzicht van eerdere winnaars van de prijs.

Voorstellen kunnen tot 15 oktober worden ingediend via deze site. De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit: Richard Toes (voorzitter), Margreet van den Berg, Ferry Haan, Joke de Jong en Emmanuel Naaijkens.

De inzendtermijn is gesloten.