Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek

Nationale Prijs voor OnderwijsjournalistiekIedereen kan werk onder de aandacht brengen van de jury: auteurs, redacteuren, uitgevers, docenten en schooldirecteuren, maar ook ‘gewone’ lezers en kijkers. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2.000 euro.

Werk dat voor de prijs wordt voorgedragen, moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het is oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk, bedoeld voor een breed publiek
  • De aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant
  • De producties beogen feiten weer te geven en deze te onderzoeken en/of analyseren
  • Columns en opiniestukken komen niet in aanmerking
  • Het werk moet gepubliceerd zijn in de periode 1 september 2017 – 31 augustus 2018

De jury werkt volgens een reglement. Voor een preciezer beeld van de criteria zoals de jury die gebruikt: bekijk op de website de juryrapporten 2008 – 2018 op het overzicht van eerdere winnaars van de prijs.

De jury bestaat uit: Sjoerd de Jong (ombudsman NRC, voorzitter), Jasper Beckering (leraar) en Margriet Brandsma (docent journalistiek aan Hogeschool Windesheim).

De inzendtermijn is gesloten.