Werkbeurzen

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een journalistieke productie over de leraar en zijn of haar werk. De beurs stelt journalisten in staat dieper te graven dan via de gebruikelijke telefonische interviews na een incident.

Soms loopt een journalist rond met een mooi idee voor een artikel, maar blijft het daarbij wegens gebrek aan budget. Hij (of zij) zou bijvoorbeeld graag eens een weekje meelopen met een docent op een roc om een reportage te maken over de al dan niet vermeende werkdruk. Of de tijd krijgen om een hele reeks verzuimdata van vo-scholen grondig te analyseren om in kaart te brengen welke spijbelaanpak werkt. Of eens uit willen zoeken tegen welke problemen docenten in het hbo aanlopen die van hogerhand de order hebben gekregen blended learning in te voeren. Vaak laat het redactiebudget of het budget van een freelancer zo’n investering niet toe. Voor zulke gevallen is de werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA bedoeld.

Voorstellen voor de beurs moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het moet gaan om een oorspronkelijke productie, bedoeld voor een breed publiek, gebaseerd op eigen onderzoek en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print of audio-visueel – doet niet ter zake.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend en iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn gebleven.
  • Het scala van mogelijke onderwerpen is groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing, met dien verstande dat het accent uiteindelijk altijd moet liggen op wat er echt gebeurt in het onderwijs.

Bekijk om een beter idee te krijgen wat voor voorstelen zoal worden gehonoreerd het overzicht van eerdere winnaars. Gezien de aard van het Fonds dient het werk van de docent wel een duidelijk aandachtspunt te zijn.

De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).

De inzendtermijn is gesloten.