Wie zijn wij?

Deze website is een samenwerking van de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, de Stichting Onderwijsfonds COCMA en de Onderwijsraad. De werkzaamheden ten behoeve van de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek, de Onderwijsblogprijs en de werkbeurs worden uitgevoerd in samenwerking met partners en sponsors die financieel, organisatorisch en in natura bijdragen.

Partners

Logo JaarbeursIn oneven jaren vindt de uitreiking plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). Dit zal in 2017 voor het eerst gebeuren. De NOT is de grootste vakbeurs voor professionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Logo De BalieIn even jaren vindt de uitreiking plaats in debatcentrum De Balie in Amsterdam. In beide gevallen is er rondom de uitreiking een lezing en een debat over een actuele onderwijsgerelateerde kwestie.

Logo OnderwijscoöperatieDe Onderwijscoöperatie is de beroepsorganisatie van en voor leraren uit het basis-, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. De OC is in 2011 opgericht door de vijf grootste onderwijsvakverenigingen РAOb, CNV Onderwijs, FvOv, BON en Platform VVVO, die samen bijna 200.000 leraren vertegenwoordigen, oftewel ruim tweederde van het totaal aantal leraren. De OC betrekt daarnaast ook kleinere beroeps-, vak- belangenorganisaties en andere initiatieven in het veld bij het werk, zoals de Vereniging van Meesterschappers en Leraren met Lef.

Sponsors

Logo TopiaTeamTypeTopia zet de hoogst haalbare (game)technieken in voor het publiceren van online cursussen. Online leerstof moet leuk en uitdagend zijn en dus de intrinsieke motivatie van het kind aanspreken. Gamend leren biedt de oplossing om dit te faciliteren. Zo wordt zelfs blind leren typen via www.TypaTopia.com een enerverende uitdaging. Met de komst van TopiaTrainer.com kunnen kinderen van groep 7/8 thuis trainen met rekenen en taal en vast oefenen voor de eindtoets.

Logo Noordhoff UitgeversNoordhoff Uitgevers ontwikkelt producten en diensten voor de basisschool, het voortgezet onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs, opleidingen voor professionals en het hoger onderwijs. Producten met historie, zoals De Grote Bosatlas, maar ook multimediale lesmethoden. Ontwikkeling van producten en diensten gaat altijd in nauwe samenwerking met degenen die de praktijkervaring hebben: de mensen uit het onderwijs.

Logo Stichting Democratie en MediaWij ontvingen in 2016 een bijdrage van de Stichting Democratie en Media om de vernieuwde opzet van de uitreiking van prijzen en werkbeurzen mogelijk te maken.