Onderwijsraad

De Onderwijsraad is het onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement op het terrein van het onderwijs. In 2015 heeft de raad het Huis van het Onderwijs ingericht: een plek waar het advieswerk van de Onderwijsraad, het delen van kennis en de dialoog over onderwijs samenkomen. Het Huis biedt ruimte voor ontmoeting en dialoog tussen de Onderwijsraad en leerlingen, ouders, studenten, leraren, schoolleiders, werkgevers en onderzoekers. Het doel is: verbinding leggen, kennis delen en samenwerken aan het verbeteren van het onderwijs.

De Prijs voor de Beste Onderwijsblog maakt deel uit van de activiteiten van het Huis. Met het uitloven van deze prijs wil de Onderwijsraad het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. In aanmerking komen Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs enzovoorts), afkomstig uit alle sectoren van het veld.

Zie voor meer informatie over de Onderwijsraad en zijn activiteiten: www.onderwijsraad.nl