Werkbeurzen voor universiteitsbladen

De werkbeurs onderwijsjournalistiek van 2.500 euro is toegekend aan Rense Kuipers (U-Today, Universiteit Twente) voor het voorstel ‘Liet de Universiteit Twente het coronasteunpakket verdampen?’

Een aanmoedigingsbeurs van 1.500 euro is toegekend aan Ries Agterberg (Digitaal Universiteitsblad Universiteit Utrecht) voor het voorstel ‘Studentevaluaties in tijden van woke’.

De werkbeurs onderwijsjournalistiek wordt beschikbaar gesteld door het Onderwijsfonds COCMA. Twee keer per jaar is een beurs van 2.500 euro beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie. Aanvragen kunnen via deze site worden ingediend in juni en december. In de maand daarop kent de jury telkens één inzending de beurs toe. Incidenteel wordt ook een aanmoedigingsbeurs toegekend.