Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek

Logo Stichting Stimulering OnderwijsjournalistiekOnderwijs raakt de hele samenleving. Daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de verhitte discussies in kranten, praatprogramma’s op de televisie of uitingen op sociale media. Wel of niet meer Engels in het basisonderwijs? Zijn kinderen gebaat bij kleinere klassen? Hoeveel excellentie kan een land hebben? Tegelijkertijd echter staat de onderwijsjournalistiek al jaren onder druk. Kranten hebben minder journalisten in dienst die zich speciaal op onderwijs richten. Bladen als Academia en HBO-Journaal, die een belangrijke informatiebron voor niet-onderwijsmensen waren, zijn ter ziele. Onderwijs haalt vaak alleen nog de krant, de radio of de televisie, als er iets negatiefs te melden valt.

Om meer en betere journalistieke berichtgeving over het onderwijs te stimuleren is in 2007 de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek opgericht. Deze stichting reikt jaarlijks de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek uit. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 2.000 euro. Voor de prijs komt oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk in aanmerking, dat bedoeld is voor een breed publiek. De aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant.

Meer dan een kwart eeuw verzorgde het maandblad HBO-Journaal onafhankelijke en kritische berichtgeving over het hoger beroepsonderwijs in Nederland. De laatste tien jaar van zijn bestaan werd het blad uitgegeven door de Stichting HBO-Journaal. In 2005 zag het bestuur van de stichting zich genoodzaakt de uitgave van het blad te staken, aangezien noch bij de hogescholen noch bij de koepelorganisatie HBO-raad voldoende middelen ter beschikking werden gesteld om de kwaliteit van het blad te garanderen.

Nadat aan alle verplichtingen was voldaan hield de stichting een klein batig saldo in kas. Het bestuur besloot dit een bestemming te geven in de geest van HBO-Journaal: voor een kritische en gedegen journalistieke berichtgeving over onderwijs. Daartoe werd de stichting omgedoopt in Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, met bijpassende statuten. Deze stichting heeft de Nationale prijs voor onderwijsjournalistiek in het leven geroepen, en levert bijdragen aan discussies over onderwijs en journalistiek.

Het bestuur bestaat uit: Adrie van der Rest (secretaris), Cees Banning (penningmeester), Nico Kussendrager en Petra van Asten.