Jury

De jury voor de werkbeurs onderwijsjournalistiek bestaat uit:

Harry BroekmanHarrie Broekman (voorzitter)

Harrie Broekman werkte – na zeven jaar leraarschap aan een aantal scholen voor voortgezet onderwijs – ruim 35 jaar als lerarenopleider en vakdidactisch onderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Tijdens en na deze periode werkte hij tevens in Europees verband als adviseur voor onder meer het Poolse wiskunde-onderwijs.

 

Jim JansenJim Jansen

Jim Jansen (1971) is hoofdredacteur van de Nederlandstalige editie van New Scientist. Tevens coördineert hij wekelijks de wetenschapspagina’s voor Het Parool. Eerder was hij hoofdredacteur bij Folia Magazine en bij Havana, het weekblad van de Hogeschool van Amsterdam. In 2012 verscheen zijn meest recente boek No Ball No Glory, 20 jaar pinball in de polder over de geschiedenis van flipperen in Nederland. Van 2007 tot 2012 was hij voorzitter van de Kring hoofdredacteuren hogeronderwijsbladen, een overkoepelend orgaan waarin alle hogeschool- en universiteitsbladen in waren vertegenwoordigd.

 

Nico KussendragerPortret Nico Kussendrager

Nico Kussendrager (1950) volgde de School voor Journalistiek en studeerde sociale geografie aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte bij het dagblad Trouw als redacteur internationale economie en als redacteur buitenland, met Afrika als aandachtsgebied. Verder was hij een aantal jaren hoofdredacteur van vakbladen over internationale samenwerking. Later werd hij docent journalistiek aan de Hogeschool Utrecht. Nu werkt hij als zelfstandig journalist.  Ook geeft hij gastlessen op verschillende journalistieke opleidingen in Nederland en België. Kussendrager is (co)auteur van onder andere het Basisboek Journalistiek.

 

Pieter LeenheerPieter Leenheer

Pieter Leenheer werkte onder meer als leraar, lerarenopleider en directeur nascholing en tenslotte als landelijk netwerkcoördinator in het kader van enkele grote landelijke innovaties. Naast zijn werk heeft hij altijd cartoons en strips getekend voor bladen binnen en buiten het onderwijs en was hij redacteur van inmiddels verdwenen bladen als HBO Journaal en Meso magazine. Op dit moment is hij redacteur van DNM / De Nieuwe Meso.