Stichting Onderwijsfonds COCMA

Logo Stichting Onderwijsfonds COCMADe Stichting Onderwijsfonds COCMA is voortgekomen uit de COCMA, een van de opleidingen voor middelbare akten waar tussen 1917 en 1987 tal van leraren uit het voortgezet en het beroepsonderwijs hun bevoegdheid hebben gehaald en zo een stapje hoger op de carrièreladder konden zetten. Bij de stroomlijning van het stelsel in de laatste decennia van de vorige eeuw sneuvelden de MO-opleidingen.

De Stichting Onderwijsfonds COCMA verzorgt uiteraard geen opleidingen meer, maar ontplooit activiteiten die gerelateerd zijn aan deeltijd tertiair onderwijs, inclusief professionalisering van docenten. In eerste instantie ondersteunt het fonds nu mensen die zich via hun werk in enigerlei vorm van deeltijd hoger onderwijs verder bekwamen in hun vak of in een nieuw vak.

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA werkbeurzen van 2.500 euro beschikbaar voor een journalistieke productie over de leraar en zijn of haar werk. Twee keer per jaar is er een mogelijkheid een beurs aan te vragen: in juni en in november.

Website: www.onderwijsfondscocma.nl