Wie zijn wij?

Deze website is een samenwerking van de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek en de Stichting Onderwijsfonds COCMA. De werkzaamheden ten behoeve van de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek en de werkbeurs worden uitgevoerd in samenwerking met partners en sponsors die financieel, organisatorisch en in natura bijdragen.

Partners

Logo JaarbeursIn oneven jaren vindt de uitreiking plaats in de Jaarbeurs in Utrecht, tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling (NOT). Dit zal in 2017 voor het eerst gebeuren. De NOT is de grootste vakbeurs voor professionals in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Logo De BalieIn even jaren vindt de uitreiking plaats in debatcentrum De Balie in Amsterdam. In beide gevallen is er rondom de uitreiking een lezing en een debat over een actuele onderwijsgerelateerde kwestie.