Werkbeurzen

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: twee keer per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe. Na sluiting van de inzendingstermijn bekijkt de jury de voorstellen en maakt binnen enkele weken bekend aan wie de werkbeurs wordt toegekend. De beurs wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering.

Tot 1 juli 2020 kunnen weer voorstellen voor een werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA worden ingediend via het formulier onderaan deze pagina. De beoordeling vindt plaats in de eerste helft van juli 2020.

De beurs wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering.

Voorstellen voor de beurs moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audio-visueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
  • De productie moet betrekking hebben op de werkvloer, dus op het werk van docenten in de breedste zin van her woord. Dat sluit aandacht voor contextfactoren zoals beleidsontwikkeling niet uit, maar altijd moeten de consequenties voor de werkvloer (of de percepties van docenten) belicht worden. Het scala van mogelijke onderwerpen is overigens groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing.

Bekijk om een beter idee te krijgen wat voor voorstelen zoal worden gehonoreerd het overzicht van eerdere winnaars. Gezien de aard van het Fonds dient het werk van de docent wel een duidelijk aandachtspunt te zijn.

Voorstellen kunnen van 1 juni 2020 tot 1 juli 2020 worden ingediend via deze site.

De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).

Nadere informatie: Pieter Leenheer, 0653283836, pieter.leenheer@planet.nl

Aanvraag werkbeurs