Werkbeurzen

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: twee keer per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe.

Achtergrond

Soms loopt een journalist rond met een mooi idee voor een artikel, maar blijft het daarbij wegens gebrek aan budget. Hij (of zij) zou bijvoorbeeld graag eens een weekje meelopen met een docent op een roc om een reportage te maken over de al dan niet vermeende werkdruk. Of de tijd krijgen om een hele reeks verzuimdata van vo-scholen grondig te analyseren om in kaart te brengen welke spijbelaanpak werkt. Of eens uit willen zoeken tegen welke problemen docenten in het hbo aanlopen die van hogerhand de order hebben gekregen blended learning in te voeren. Vaak laat het redactiebudget of het budget van een freelancer zo’n investering niet toe. Voor zulke gevallen is de werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA bedoeld.

Criteria en voorwaarden

  • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audio-visueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
  • De productie moet betrekking hebben op de werkvloer, dus op het werk van docenten in de breedste zin van her woord. Dat sluit aandacht voor contextfactoren zoals beleidsontwikkeling niet uit, maar altijd moeten de consequenties voor de werkvloer (of de percepties van docenten) belicht worden. Het scala van mogelijke onderwerpen is overigens groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing.

Bekijk om een beter idee te krijgen wat voor voorstellen zoal worden gehonoreerd het overzicht van eerdere winnaars. Gezien de aard van het Fonds dient het werk van de docent wel een duidelijk aandachtspunt te zijn.

De werkbeurs wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering. Winnaars verplichten zich om desgevraagd tijdens een bijeenkomst waarop onder meer de winnaar van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek bekend wordt gemaakt, iets over hun productie te vertellen (bronnen, financiering, valkuilen e.d.).

De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).

Nadere informatie: Pieter Leenheer, 0653283836, pieter.leenheer@planet.nl

De inzendtermijn is gesloten. Op dit moment kunnen geen aanvragen worden ingediend.