Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek

Nationale Prijs voor OnderwijsjournalistiekIedereen kan werk onder de aandacht brengen van de jury: auteurs, redacteuren, uitgevers, docenten en schooldirecteuren, maar ook ‘gewone’ lezers en kijkers. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2.000 euro.

Werk dat voor de prijs wordt voorgedragen, moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het is oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk, bedoeld voor een breed publiek
  • De aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant
  • De producties beogen feiten weer te geven en deze te onderzoeken en/of analyseren
  • Columns en opiniestukken komen niet in aanmerking
  • Het werk moet gepubliceerd zijn in de periode 1 september 2019 – 31 augustus 2020

De jury werkt volgens een reglement. Voor een preciezer beeld van de criteria zoals de jury die gebruikt: bekijk op de website de juryrapporten 2008 – 2020 op het overzicht van eerdere winnaars van de prijs.

Voordrachten kunnen tot 1 november 2020 worden gedaan via deze site.

De jury bestaat uit: Peter de Vries (collegelid Grafisch Lyceum, voorzitter), Gretha Pama (redacteur NRC), Jasper Beckering (leraar), Herman van de Werfhorst (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam).

De inzendtermijn is gesloten.