Geschiedenis en toekomst van de onderwijsjournalistiek

Cover boek Geschiedenis en toekomst van de onderwijsjournalistiekOm meer en betere journalistieke berichtgeving over het onderwijs te stimuleren is in 2007 de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek opgericht. Deze stichting reikt jaarlijks de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek uit. Deze bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag. Voor de prijs komt oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk in aanmerking, dat bedoeld is voor een breed publiek. De aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant.

Ter gelegenheid van de tiende keer dat de prijs werd uitgereikt, verrichtte Pieter Leenheer een verkennende studie naar de geschiedenis van de onderwijsjournalistiek in Nederland. Nico Kussendrager wierp een gefundeerde blik in de toekomst van deze discipline. De bevindingen van beide auteurs vinden hun weerslag in het boek Geschiedenis en toekomst van de onderwijsjournalistiek.

Het boek is hier te bestellen. Vul het onderstaande formulier in en maak 5,00 euro over op bankrekening IBAN NL17 INGB 0006 9121 28 ten name van Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek te Amsterdam, onder vermelding van naam en adres. Het bedrag is inclusief verzendkosten. Het boek wordt verzonden zodra de betaling is ontvangen.

De Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek heeft een privacybeleid en een privacyreglement voor de omgang met persoonsgegevens.