Beurzen voor Silvia Bunt en Kasper van Laarhoven

De werkbeurs Onderwijsjournalistiek van 2.500 euro is in december 2023 toegekend aan Silvia Bunt voor een journalistiek onderzoek naar de rol van de leerkracht voor kinderen in armoede.

Een werkbeurs van 1.250 euro is toegekend aan Kasper van Laarhoven voor Het Cornelius Haga Lyceum, orthodoxie in tijden van islamkritiek, een literair non-fictieboek dat waarschijnlijk eind 2024 bij De Bezige Bij verschijnt.

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurzen beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: twee maal per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe.

Voor de volgende ronde kunnen aanvragen worden ingediend in juni 2024.