Inzendtermijn verlengd tot 1 november

In januari 2021 wordt de winnaar bekendgemaakt van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2021, hopelijk in een bijeenkomst op de NOT in de Jaarbeurs te Utrecht. Door de pandemie is dit met enige onzekerheid omgeven.

De termijn voor voordrachten voor werk dat voor deze prijs in aanmerking komt, is verlengd tot 1 november 2020. Voordrachten kunnen alleen worden ingediend met dit formulier. Begin december 2020 worden de nominaties bekendgemaakt.

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK 2021

Werk dat voor de prijs wordt voorgedragen, moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het is oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk, bedoeld voor een breed publiek
  • De aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant
  • De producties beogen feiten weer te geven en deze te onderzoeken en/of analyseren
  • Columns en opiniestukken komen niet in aanmerking
  • Het werk moet gepubliceerd zijn in de periode 1 september 2019 – 31 augustus 2020

Voor een preciezer beeld van de criteria zoals de jury die gebruikt: bekijk op de website de juryrapporten 2008 – 2020 op het overzicht van eerdere winnaars van de prijs.

De jury bestaat uit: Peter de Vries (lid CvB Grafisch Lyceum Utrecht, voorheen o.a. hoofdredacteur van de Gooi- en Eemlander), Gretha Pama (journalist van NRC Handelsblad), Jasper Beckering (leraar voortgezet onderwijs) en Herman van de Werfhorst (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam).