Nominaties en prijsuitreiking

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK
WERKBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK
PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG

Nominaties en prijsuitreiking

Op vrijdag 27 januari 2017 worden tijdens de NOT Onderwijsvakbeurs de winnaars bekendgemaakt van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2017, de werkbeurs Onderwijsjournalistiek 2017 van het Onderwijsfonds COCMA en de Prijs voor de beste Onderwijsblog die dit jaar voor het eerst door de Onderwijsraad wordt uitgereikt. Hieronder meer over het programma van de bijeenkomst en een overzicht van de genomineerden.

NB: De bekendmaking vindt plaats tijdens een besloten bijeenkomst binnen de NOT; aanmelding daarvoor via: pieter.leenheer@planet.nl. Genodigden kunnen de voor toegang benodigde badge ophalen bij de bezoekersbalie in de Centrale Entree. Zonder badge is toegang tot NOT en bijeenkomst niet mogelijk.

Programma

13.30 – 14.00 inloop

14.00 – 16.00 inhoudelijk programma en bekendmaking winnaars

16.00 – 17.00 borrel

Onderwijsjournalistiek: spiegel of meedenker?

Het deel van het programma dat aan de uitreiking voorafgaat, bestaat uit twee korte inleidingen, gevolgd door een zaaldiscussie.

Aanleiding voor dit deel is Margalith Kleywegts begin 2016 verschenen publicatie Twee werelden twee werkelijkheden. Daarin beschrijft Kleywegt hoe zich in het hele onderwijs in toenemende mate twee werelden en werkelijkheden voordoen. Leerlingen en studenten kennen elkaars wereld niet meer. Kleywegt zal aan de hand van twee casussen die niet in de publicatie terecht zijn gekomen, ingaan op de vraag wat de impact van het verschijnsel is op het werk van de docenten op die scholen. Daarbij zal ze uiteraard ook aandacht besteden aan het journalistieke karakter van haar publicatie. Ze schreef dit rapport in opdracht van minister Bussemaker en daardoor was het mogelijk om langdurig research te doen. De vraag is echter of dit de journalistieke onafhankelijkheid niet in de weg zit.
Aansluitend daarop zal Liesbeth Hermans, lector constructieve journalistiek Hogeschool Windesheim, aan de hand van enkele cases ingaan op de vraag hoe de media op een andere, meer constructieve, manier aandacht kunnen besteden aan zo ’n thema als radicalisering, met name in het onderwijs. Journalistiek beperkt zich vaak het klassieke wie-wat-waar-waarom, maar zou, aldus Hermans, meer kunnen ingaan op oorzaken en mogelijke oplossingen.

Genomineerden
Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek

 • Laura van Baars: ‘Het dubbele einde van het Aloysius’ (Trouw)
 • Floor Bal: ‘Een negen is geen negen meer. Het Grote Scriptieonderzoek’ (Ad Valvas)
 • Ronald Buitelaar: ‘Hoe de kleinschalige mbo-scholen er in Rotterdam uiteindelijk toch niet kwamen’ (Versbeton.nl)
 • Joelle Poortvliet en Robert Sikkes/strong>: ‘De opgejaagde kleuter’ (Onderwijsblad)
 • Robert Sikkes: ‘Honderden miljoenen stromen weg uit het basisonderwijs’ (Onderwijsblad/)
 • Anja Vink: ‘Vergeet de klagende gymnasiast. Met het vmbo-examen is pas echt wat mis’ (De Correspondent).
 • Johannes Visser: ‘Onderwijs2032. Een schoolvoorbeeld van schijninspraak’ (De Correspondent)

Prijs voor de beste onderwijsblog (in alfabetische volgorde)

 • Steven Geurts, met: Onderwijsbelangen. Een onderzoek naar de geldstromen in het onderwijs en hoe die nadelig uitpakken voor de leerlingen.
 • Casper Hulshof, met: Help, mijn kind moet naar een Steve Jobsschool! Een analyse van de plannen van O4NT, de organisatie achter de Steve Jobsscholen (i.c. Maurice de Hond)
 • Michel Pijpers: met: Size matters, èèèch wel! Een kritische beschouwing van het werk van de ‘heilige’ John Hattie
 • Janneke de Ruiter, met: Waarom scholen nee zeggen tegen ‘moeilijke’ leerlingen. Leerkrachten krijgen ten onrechte de zwartepiet toegespeeld als passend onderwijs niet werkt.
 • Anneke Smits en Erna van Koeven, met: Dyslexie: (hoe) bestaat het? Dyslexie is geen sluitende diagnostische categorie, maar ernstige lees- en spellingproblemen bestaan wel degelijk.
 • Ben Wilbrink, met: Waarom kennis er toe doet; Hirsch gooit ‘Schnabel’ de pechvogel toe. Een kritisch onderzoek naar het ‘Eindadvies Onderwijs 2032’, gebaseerd op een ideologie van progressivisme.

Werkbeurs onderwijsjournalistiek (in alfabetische volgorde)

 • Ronald Buitelaar, De lerarenkloof, een journalistiek onderzoek naar de dreigende kloof tussen de relatief kleine kring van actieve leraren en de zwijgende meerderheid.
 • Alette van Doggenaar, Chaotische lessen, ongemotiveerde leerlingen, een verkenning van het orde-probleem in het Nederlandse onderwijs.
 • Wietske Idema, Praatje, plaatje, daadje. Docenten moeten zelfregulatief leergedrag bij de leerlingen en studenten uitlokken”, maar hoe zelfregulatief zijn ze zelf eigenlijk?
 • Marion van Weeren, Hoe werkdruk verhogend ervaren leraren de Inspectie van het Onderwijs en waarom?

De Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek, de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek en de Prijs voor de Beste Onderwijsblog zijn ingesteld door respectievelijk:

 • Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek
 • Stichting Onderwijsfonds COCMA
 • Onderwijsraad

Partners:

 • NOT 2017
 • Onderwijscoöperatie
 • De Balie

Sponsoren:

 • Stichting Democratie en Media
 • TopiaTeam
 • Noordhoff Uitgevers