Werkbeurs voor Robert Sikkes

Aan Robert Sikkes is een werkbeurs toegekend voor een vervolg op de longread ‘Altijd te laat’, een artikel dat hij begin 2017 publiceerde in het Onderwijsblad en op de AOb-website. In dat artikel beschreef Sikkes de geschiedenis van overschotten en tekorten aan leraren vanaf 1945. Conclusie van dat verhaal was: de overheid reageert altijd te laat en verergert tekorten en overschotten met de gekozen maatregelen. In een vervolg op dit artikel wil Sikkes uitzoeken of de beleidsmakers geleerd hebben en of er sprake is van verbetering van het beleid.

De Stichting Onderwijsfonds COCMA kent twee keer per jaar een werkbeurs van 2.500 euro toe aan een journalist voor de voorbereiding van een publicatie over onderwijs. Meer over de werkbeurs op deze pagina.