Werkbeurs beschikbaar

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: twee maal per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe.

Tot 10 december 2023 kunnen weer voorstellen voor een werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA worden ingediend via deze site. De beoordeling vindt plaats in de loop van december 2023.

Criteria en voorwaarden

  • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audio-visueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
  • Het scala van mogelijke onderwerpen en terreinen is groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing en professionalisering. Bij de beoordeling weegt, wat het onderwerp ook is, zwaar mee in welke mate in de productie aandacht wordt geschonken aan het docentenperspectief. Zo zou een verhaal niet moeten gaan over mooie plannen, maar over de vraag wat er van beleid terechtkomt in de praktijk, of over zaken op de werkvloer waarvoor het beleid meer aandacht zou moeten hebben.

De werkbeurs wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering.

Jury

De jury bestaat uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA; juryvoorzitter), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientis, eerder hoofdredacteur van Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek, bestuurslid Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek), Pieter Leenheer (redacteur DNM).

Nadere informatie: Pieter Leenheer, 0653283836, pieter.leenheer@planet.nl