Oproep voor inzendingen

NATIONALE PRIJS ONDERWIJSJOURNALISTIEK 2017

WERKBEURS ONDERWIJSFONDS COCMA

PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG

 

De termijn voor het inzenden van voordrachten voor de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2017, de werkbeurs Onderwijsjournalistiek 2017 van het Onderwijsfonds COCMA en de onlangs door de Onderwijsraad ingestelde prijs voor de beste onderwijsblog is inmiddels gesloten en de jury’s zijn aan de slag gegaan. Naar verwachting worden half december de nominaties bekendgemaakt. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op vrijdagmiddag 27 januari 2017 worden tijdens de NOT (Jaarbeurs, Utrecht).

 

Hieronder een korte beschrijving van de prijzen en werkbeurs. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek), pieter.leenheer@planet.nl of 06 53283836

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK 2017

Werk dat voor de prijs wordt voorgedragen, moet aan de volgende vereisten voldoen: het is oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk, bedoeld voor een breed publiek; de aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant; de producties beogen feiten weer te geven en deze te onderzoeken en/of analyseren; columns en dergelijke komen niet in aanmerking; het werk moet gepubliceerd zijn in de periode 1 mei 2015 – 31 augustus 2016. Voor een preciezer beeld van de criteria: zie op de website de juryrapporten 2008 – 2015. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag van 2.000 euro.

De jury bestaat uit: Dillian Hos (voorheen eindredacteur Trouw, nu directeur van een basisschool), Sjoerd de Jong (ombudsman NRC), Sietske Waslander (hoogleraar sociologie en lid Onderwijsraad) en Simon Verwer (onderwijzer en onderwijsfilosoof).

Voordrachten kunnen worden ingediend via dit formulier.

PRIJS VOOR HET BESTE ONDERWIJSBLOG 2017

Met het uitloven van deze prijs wil de Onderwijsraad het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. Voor de prijs komen in aanmerking actuele websites waarop regelmatig korte stukjes, foto’s, filmpjes enzovoorts verschijnen, al dan niet uit de persoonlijke sfeer. Het gaat dan om:

  • Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs enzovoorts) afkomstig uit alle sectoren van het veld, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.
  • Per persoon kan één essayistische, opiniërende blogpost, podcast of vodcast voorgedragen worden. Bij de inzending wordt aangegeven hoe interactie heeft plaatsgevonden met het werkveld (vóór of na publicatie van de post, via welke media) en wat de impact hiervan is geweest (welke reacties er zijn geweest, van wie en wat de gevolgen zijn van de interactie).
  • De te beoordelen blogpost, podcast of vodcast is gepubliceerd op een individuele of gezamenlijke blog of vlog.

De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag van 1.500 euro.

De jury bestaat op dit moment uit: Margreet van den Berg (adviseur/projectmanager ICT en onderwijs), Emmanuel Naaijkens (zelfstandig onderwijsjournalist), Richard Toes (voorzitter CvB  Wartburgcollege in Rotterdam en Dordrecht) en Diederick de Vries (docent van het jaar in het MBO).

Voordrachten kunnen worden ingediend via dit formulier.

WERKBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK 2016

De werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA beoogt onderwijsjournalisten in staat te stellen dieper te graven dan via de gebruikelijke telefonische interviews na een incident. Voorstellen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het moet gaan om een oorspronkelijke productie, bedoeld voor een breed publiek, gebaseerd op eigen onderzoek en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print of audio-visueel – doet niet ter zake.
  • De productie gaat over de leraar en zijn of haar werk en moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend en iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn gebleven.
  • Het scala van mogelijke onderwerpen is groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing, met dien verstande dat het accent uiteindelijk altijd moet liggen op wat er echt gebeurt in het onderwijs.

Voor een nader beeld van de criteria: zie op de website de juryrapporten 2013 – 2015.

De jury bestaat uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (oud-docent journalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).

Avragen kunnen worden ingediend via dit formulier.