Prijzen en beurzen

Drie prijzen beogen de kwaliteit van het publieke onderwijsdebat te stimuleren: de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek, de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek en de Prijs voor de Beste Onderwijsblog. Is dat niet een beetje veel van het goede? Wij vinden van niet.

Onderwijsinstellingen werken niet in het luchtledige. De context, van ouders tot overheid, speelt een grote rol. Die bepaalt niet alleen hun speelruimte, maar beïnvloedt ook hun zelfbeeld en de keuzes die ze (kunnen) maken.

Het publieke onderwijsdebat oefent in dat spel belangrijke invloed uit. En dus is de kwaliteit daarvan van essentieel belang. Die hangt op haar beurt echter voor een niet gering deel af van de media. De beelden en analyses in kranten en opiniebladen, audiovisuele media en social media zijn van grote betekenis voor de publieke beeldvorming over onderwijs. En daarmee voor het beleid en voor het onderwijs zelf.

De kwaliteit van de berichtgeving in de media staat echter onder forse druk. Met name audiovisuele media, maar soms ook kranten, zijn vatbaar voor wat medialogica heet: meer aandacht voor het momentane drama, voor de emotie en zoeken naar schuldigen, dan voor rustige analyse. Social media hebben geregeld te maken met razende twitterstormen en effecten als echo-kamers waarin het tegengeluid niet meer doordringt en wantrouwen in de mainstream media wordt versterkt. En traditionele media als kranten en opinietijdschriften kampen met krimpende budgetten waardoor gespecialiseerde redacties dreigen te verdwijnen (als ze al niet allang verdwenen zijn).

De Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, opgericht in 2007, wil ertoe bijdragen dat de Nederlandse onderwijsjournalistiek de plaats behoudt die ze verdient. Met het oog daarop stelde ze de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek in, die in 2008 voor het eerst is uitgereikt. In de afgelopen paar jaar is het palet uitgebreid. Eerst met de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek, ingesteld door het Onderwijsfonds COCMA en voor het eerst uitgereikt in 2013. En dit jaar met de Prijs voor de Beste Onderwijsblog, ingesteld door de Onderwijsraad, die vooral mikt op de kwaliteit van het debat in de social media

De eerstvolgende uitreiking van de prijzen en de bekendmaking van de winnaar van de werkbeurs vindt plaats op 27 januari 2017, tijdens de Nationale Onderwijs Tentoonstelling (NOT) in de Utrechtse Jaarbeurs. Vanaf 1 september kunnen voordrachten worden ingediend, zowel voor de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek als voor de Onderwijsblogprijs en voor de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek van het Onderwijsfonds COCMA.