Nu inschrijven voor Werkbeurs Onderwijsjournalistiek

Tussen 1 december 2019 en 1 januari 2020 kunnen weer voorstellen voor een werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA worden ingediend. Voorstellen kunnen worden ingediend met dit formulier. De beoordeling vindt plaats in de eerste helft van januari 2020.

De werkbeurs bedraagt 2.500 euro en wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering. Op 30 januari 2020 vindt in de Balie een bijeenkomst plaats waarop onder meer de winnaar van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek bekend wordt gemaakt; bij die gelegenheid vertelt de winnaar van de werkbeurs iets over het hoe en waarom van zijn of haar productie.

Voorstellen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audio-visueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
  • Het scala van mogelijke onderwerpen en terreinen is groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing, en van beleidsontwikkeling tot het werk in de klas. Van belang is echter dat in de productie, wat het onderwerp ook is, aandacht wordt geschonken aan aspecten die met de werkvloer te maken hebben, zoals de consequenties voor de werkvloer of de percepties van docenten of de condities die bepaalde ontwikkelingen met zich brengen, enzovoorts.
    Zie voor een nader beeld van de criteria de juryrapporten en de voorbeelden van de producties die mede dankzij de beurs zijn gemaakt.

De jury bestaat uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA; juryvoorzitter), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder hoofdredacteur van Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek), Pieter Leenheer (bestuurslid Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).

Nadere informatie: Pieter Leenheer, 0653283836, pieter.leenheer@planet.nl