Werkbeurs voor Anja Vink

De Werkbeurs Onderwijsjournalistiek ronde juni-juli 2020 is toegekend aan Anja Vink voor ‘Onderwijs in tijden van Corona’.

Aanmoedigingsbeurs voor Masja Lebouille voor ‘Bewegend leren: de toekomst?’

Logo Stichting Onderwijsfonds COCMADe Werkbeurs Onderwijsjournalistiek waarvoor tot 1 juli 2020 voorstellen konden worden ingediend, is toegekend aan Anja Vink voor de voortzetting van een serie artikelen voor VN over wat basisschool de Bijlmerhorst in Amsterdam-Zuidoost overkomt nadat de school twee maanden online onderwijs heeft moeten geven vanwege de Corona pandemie en vervolgens op last van de overheid weer de schooldeuren opengooit. Waar lopen de leerkrachten tegenaan? Hoe gaat het met de kinderen? Hoe geef je in deze rare tijden les? De werkbeurs bestaat uit een bedrag van 2.500 euro.

Intussen zijn twee artikelen over de Bijlmerhorst verschenen: over de eerste maand na de gedeeltelijke opening respectievelijk de laatste maand voor de zomervakantie waarin de school weer normaal draait. Een volgende aflevering zal gaan over de zomerscholen in Amsterdam: is een zomerschool wel effectief voor het inhalen van leerachterstanden? Deze aflevering verschijnt na de zomervakantie. Eind september zal dan nog een samenvattende reportage verschijnen in de papieren Vrij Nederland.

Een aanmoedigingsbeurs van 1.500 euro is toegekend aan Masja Lebouille voor ‘Bewegend leren: de toekomst?’ Steeds meer scholen experimenteren met manieren om sport en beweging onderdeel te maken van het dagelijkse programma. Lebouille loopt een aantal dagen mee met leraren op twee verschillende scholen waarbij ze kijkt naar de verschillende manieren waarop bewegen vorm krijgt in het onderwijs, en hoe het zit met het draagvlak voor deze onderwijsvernieuwing.

De jury bestond uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA; juryvoorzitter), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder hoofdredacteur van Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek), Pieter Leenheer (bestuurslid Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).