Werkbeurs onderwijsjournalistiek

Juli 2020

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: 2 x per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe.

Tot 1 juli 2020 kunnen weer voorstellen voor een werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA worden ingediend en wel via deze pagina. De beoordeling vindt plaats in de eerste helft van juli 2020.

Achtergrond

Soms loopt een journalist rond met een mooi idee voor een artikel, maar blijft het daarbij wegens gebrek aan budget. Hij (of zij) zou bijvoorbeeld graag eens een weekje meelopen met een docent op een roc om een reportage te maken over de al dan niet vermeende werkdruk. Of de tijd krijgen om een hele reeks verzuimdata van vo-scholen grondig te analyseren om in kaart te brengen welke spijbelaanpak werkt. Of eens uit willen zoeken tegen welke problemen docenten in het hbo aanlopen die van hogerhand de order hebben gekregen blended learning in te voeren. Maar ja – het redactiebudget laat zo’n investering niet toe. Of je bent freelancer en dus heb je al helemaal geen investeringsruimte. Voor zulke gevallen is de werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA bedoeld.

Criteria en voorwaarden

  • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audio-visueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
  • Het scala van mogelijke onderwerpen en terreinen is groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing, en van beleidsontwikkeling tot het werk in de klas. Bij de beoordeling weegt, wat het onderwerp ook is, zwaar mee in welke mate in de productie aandacht wordt geschonken aan het docentenperspectief zoals de consequenties voor de werkvloer of de percepties van docenten of de condities die bepaalde ontwikkelingen met zich brengen, enzovoorts.

Zie voor een nader beeld van de criteria de juryrapporten en de voorbeelden van de producties die mede dank zij de beurs zijn gemaakt de toelichting op deze site.

De werkbeurs wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst waarop onder meer de winnaar van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek bekend wordt gemaakt, vertellen winnaars van de werkbeurs – afhankelijk van de stand van zaken – iets over het hoe en waarom van hun productie.

Jury

De jury bestaat uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA; juryvoorzitter), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder hoofdredacteur van Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek), Pieter Leenheer (bestuurslid Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).

Nadere informatie: Pieter Leenheer, 0653283836, pieter.leenheer@planet.nl