Winnaars 2020

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK

WERKBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK

De Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2020 is toegekend aan Koen MarĂ©e, Jasper Been en Bart Hekkema voor hun productie ‘De universiteit als megastal’ in De Correspondent, een verhaal dat volgens de jury “de bijdrage was die het meest schuurde, kritiek en bewondering opriep, actualiteit agendeerde; kortom, de bijdrage die ons raakte”.

De drie Groningers ontvingen de prijs, een bedrag van 2.000 euro en een oorkonde, uit handen van juryvoorzitter Peter de Vries. In het juryrapport zijn alle genomineerde inzendingen besproken.

De werkbeurs onderwijsjournalistiek van de Stichting Onderwijsfonds COCMA, een bedrag van 2.500 euro, werd toegekend aan Yvonne van de Meent, voor haar onderzoeksvoorstel ‘Lerarentekort en kansenongelijkheid’. In april verscheen haar eerste publicatie over dit onderzoek in Het Onderwijsblad onder de kop ‘Weldoeners starten basisschool in Rotterdam’.

De uitreikingen vonden plaats in De Balie in Amsterdam op donderdag 30 januari 2020.