Werkbeurs voor Renske Valk

Logo Stichting Onderwijsfonds COCMAMet ingang van juni 2019 is voor een nieuwe opzet van de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek gekozen: 2 x per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend. Na sluiting van de inzendingstermijn bekijkt de jury de voorstellen en maakt binnen enkele weken bekend aan wie de werkbeurs wordt toegekend. In de eerste editie van deze nieuwe opzet, van 1 juni tot 1 juli 2019, kwamen 6 voorstellen binnen:

  • Kitty Arends, Van mindfulness in de klas tot een mindful onderwijssysteem. Transformeert de leraar mindfulness een individu of is hij de katalysator van een geheel nieuw onderwijssysteem?
  • Olmo Linthorst, Wat gebeurt er met kennis als de docent coach wordt?
  • Koen MarĂ©e, 20 jaar Bolognaproces: de internationale war on talent
  • Yvonne van de Meent, De nieuwe achterstandsbestrijders
  • Rick Plantinga, Wat zijn de gevolgen van het huwelijk tussen TU Delft en het bedrijfsleven?
  • Renske Valk, Terug naar de basis: de leraar tussen theorie en praktijk

Alle voorstellen waren interessant en elk was op zijn manier actueel, maar uiteindelijk koos de jury voor het voorstel van Renske Valk, Terug naar de basis: de leraar tussen theorie en praktijk, omdat dat het beste aansloot bij de criteria. De overwegingen staan beschreven in het juryrapport.

De inzendingstermijn voor de volgende editie van de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek loopt van 1 december 2019 tot 1 januari 2020. Eind november wordt de betreffende oproep gepubliceerd.