Nieuwe opzet voor werkbeurs onderwijsjournalistiek

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een journalistieke productie over de leraar en zijn of haar werk. Met ingang van juni 2019 kiest het Onderwijsfonds COCMA voor een andere opzet: twee maal per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend. Na sluiting van de inzendingstermijn bekijkt de jury de voorstellen en maakt binnen enkele weken bekend aan wie de werkbeurs wordt toegekend.

De eerstvolgende inzendingstermijn loopt van 1 juni 2019 tot 1 juli 2019; de beoordeling vindt plaats in de eerste helft van juli. Voordrachten kunnen worden ingediend via het formulier op deze site.

De beurs wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering. Op 30 januari 2020 vindt in de Balie een bijeenkomst plaats waarop onder meer de winnaar van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek bekend wordt gemaakt; bij die gelegenheid vertelt de winnaar van de werkbeurs iets over het hoe en waarom van zijn of haar productie.

Voorstellen voor de beurs moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audio-visueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
  • De productie moet betrekking hebben op de werkvloer, dus op het werk van docenten in de breedste zin van her woord. Dat sluit aandacht voor contextfactoren zoals beleidsontwikkeling niet uit, maar altijd moeten de consequenties voor de werkvloer (of de percepties van docenten) belicht worden. Het scala van mogelijke onderwerpen is overigens groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing.

Bekijk om een beter idee te krijgen wat voor voorstelen zoal worden gehonoreerd het overzicht van eerdere winnaars. Gezien de aard van het Fonds dient het werk van de docent wel een duidelijk aandachtspunt te zijn.

Voorstellen kunnen van 1 juni tot 1 juli 2019 worden ingediend via deze pagina.

De voorstellen worden beoordeeld door een jury bestaande uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).