Werkbeurs voor Rik Visschedijk

WERKBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK

De Werkbeurs Onderwijsjournalistiek (ronde november/december 2021) is toegekend aan het voorstel van Rik Visschedijk, De hogeschool wordt steeds meer een universiteit, een onderzoek naar wat een lectoraat betekent voor de eraan verbonden docent-onderzoekers en hun collega’s. Daarnaast is een aanmoedigingsbeurs toegekend aan Claudia Fisch voor een voorstel voor een beeld van het reilen en zeilen van de Heumensoordschool, waar kinderen van vluchtelingen – tijdelijk – les krijgen.

De werkbeurs van 2.500 euro wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering. Winnaars verplichten zich om desgevraagd tijdens een bijeenkomst waarop onder meer de winnaar van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek bekend wordt gemaakt, iets over hun productie te vertellen (bronnen, financiering, valkuilen e.d.). Deze bijeenkomst vindt plaats in de Nationale Onderwijsweek, begin oktober 2022.