Nieuwe werkbeurs, nieuwe prijs

Werkbeurs

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: twee keer per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe.

Tot 1 juli 2022 kunnen weer voorstellen voor een werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA worden ingediend en wel via deze pagina. De beoordeling vindt plaats in de loop van juli 2022.

Soms loopt een journalist rond met een mooi idee voor een artikel, maar blijft het daarbij wegens gebrek aan budget. Hij (of zij) zou bijvoorbeeld graag eens een weekje meelopen met een docent op een roc om een reportage te maken over werkdruk. Of de tijd krijgen om een hele reeks verzuimdata van vo-scholen grondig te analyseren om in kaart te brengen welke spijbelaanpak werkt. Of eens uit te zoeken hoe het zit met de begeleiding van jonge docenten in het hbo of met het diversiteitsbeleid. Maar ja – het redactiebudget laat zo’n investering niet toe. Of je bent freelancer en dus heb je al helemaal geen investeringsruimte. Voor zulke gevallen is de werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA bedoeld.

Verdere criteria en een aanvraagformulier vind je op deze pagina.

Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek

Op 30 september 2022 wordt in een bijeenkomst in het Onderwijsmuseum in Dordrecht de winnaar bekendgemaakt van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2022.

Voordrachten voor werk dat voor deze prijs in aanmerking komt, kunnen tussen 1 juni en 1 augustus 2022 worden ingediend. Dat kan alleen met dit formulier. Begin september 2022 worden de nominaties bekendgemaakt.

Werk dat voor de prijs wordt voorgedragen, moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het is oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk, bedoeld voor een breed publiek
  • De aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant
  • De producties beogen feiten weer te geven en deze te onderzoeken en/of analyseren
  • Columns en opiniestukken komen niet in aanmerking
  • Het werk moet gepubliceerd zijn in de periode 1 november 2020 – 1 juli 2022