Twee werkbeurzen toegekend

In de zomerronde 2022 zijn twee voorstellen gehonoreerd met een werkbeurs onderwijsjournalistiek van 2.500 euro. Het gaat om:

  • Bas Belleman (HOP), De schijn van racisme bij controles van DUO. Het HOP wil door middel van een woo-verzoek (voorheen: wob-verzoek) en interviews met betrokkenen in beeld krijgen, hoe neutraal de controles van DUO zijn en wat de kans is dat onschuldige studenten toch als fraudeur aangewezen worden.
  • Martin Bons, Kansenongelijkheid. Een voorstel voor een productie die een beeld geeft van hoe docenten hun rol zien bij het bestrijden van kansenongelijkheid

De Stichting Onderwijsfonds Cocma biedt twee keer per jaar (in juni en december) de gelegenheid voor journalisten om een aanvraag in te dienen voor een werkbeurs voor een journalistiek onderzoek. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke jury.

Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek

Het is nog steeds mogelijk om producties onder de aandacht te brengen van de jury voor de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2022. De winnaar wordt bekendgemaakt op 30 september 2022 in een bijeenkomst in het Onderwijsmuseum in Dordrecht.

Voordrachten voor werk dat voor deze prijs in aanmerking komt, kunnen tussen 1 juni en 1 augustus 2022 worden ingediend. Dat kan alleen met dit formulier. Begin september 2022 worden de nominaties bekendgemaakt.

Werk dat voor de prijs wordt voorgedragen, moet aan de volgende vereisten voldoen:

  • Het is oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk, bedoeld voor een breed publiek
  • De aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant
  • De producties beogen feiten weer te geven en deze te onderzoeken en/of analyseren
  • Columns en opiniestukken komen niet in aanmerking
  • Het werk moet gepubliceerd zijn in de periode 1 november 2020 – 1 juli 2022