Zes nominaties voor prijs

Uit de meer dan 25 inzendingen heeft de jury van de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek een selectie gemaakt van tien kanshebbers waarbij is gelet op het veld van inzendende media en diversiteit aan onderwerpen. Uiteindelijk zijn de volgende zes inzendingen genomineerd, waarbij de jury nu al waarschuwt: bereid u voor op een fotofinish.

  • Kaya Bouma, Fleur Damen, Nadia Ezzeroili, Serena Frijters, Joris Tieleman, de Volkskrant: ‘Kansenongelijkheid in het onderwijs’. Een serie artikelen waarin het vraagstuk van kansenongelijkheid terdege wordt onderzocht. De maatschappelijke context en verschillende perspectieven zijn helder verwoord, de unieke data-verzameling en -visualisatie zijn van hoog niveau.
  • Michelle Salomons, Emiel Woutersen, Thomas Muntz, Investico, De Groene Amsterdammer, Trouw: ‘De sluipende privatisering van het Nederlandse onderwijs’. Onderzoeksjournalistiek die het businessmodel blootlegt achter het vaak beleden Leven Lang Leren. De onderwijsondernemers verkopen cursussen en begeleiding als legoblokjes op een markt waar economische wetten van kosten en concurrentie de grenzen van kwaliteit bepalen.
  • Johannes Visser, de Correspondent: ‘Winnaars en verliezers?’ De reeks artikelen vertelt op een bijzondere manier wat onderwijs met mensen doet. Filosofische en sociologische inzichten worden stijlvol verbonden met anekdotes en empirische observaties. Het einde van het liedje is dat de sociale pikorde tussen de gymnasiast, atheneum-klant en vmbo’er in stand wordt gehouden en doorgegeven.
  • Patricia Veldhuis, NRC: ‘De kinderen van de Witte Vlinder’. De verslaggeefster liep ruim een half jaar mee in groep acht van basisschool De Witte Vlinder in een achterstandswijk in Arnhem. In een reeks zeer fraai geschreven artikelen en een podcast komen alle facetten van kansenongelijkheid voorbij. Op persoonlijk en systemisch niveau, van eindmusical tot inspectiebezoek.
  • Patricia Veldhuis, Kees Versteegh, NRC: ‘Reconstructie: hoe de miljarden voor onderwijs tot stand kwamen’. Miljarden trok het kabinet uit om het onderwijs door de corona-pandemie heen te helpen. Een beroep op de wet openbaarheid bestuur leverde honderden nota’s, appjes en mails op. Maar vooral een ontluisterend beeld. Onder grote politieke druk en zonder dat duidelijk was hoe groot de leervertragingen waren, vochten ministeries hun bitter gevecht uit over planning en besteding van het geld. En over hun imago.
  • Arno Kersten, Het Onderwijsblad: ‘Dossier SvPO’. In drie jaar tijd publiceerde Arno Kersten 22 artikelen over de oprichter/bestuurder van Scholen voor Persoonlijk Onderwijs. Zoals bij Het Onderwijsblad gebruikelijk heel goed geïllustreerd stukken, ‘gewone’ verslaggeving gecombineerd met onderzoeksjournalistiek. De serie leidt van ondoorzichtige financiële constructies, wanbeheer en gebrek aan medezeggenschap uiteindelijk naar gewoon slecht onderwijs.

De winnaar wordt bekendgemaakt op 30 september 2022 in een bijeenkomst in het Onderwijsmuseum in Dordrecht.