Werkbeurs voor Martin Bons

De werkbeurs van de Stichting Onderwijsfonds COCMA is in de juni-ronde 2021 toegekend aan Martin Bons, voor een productie over diversiteit. Diversiteit en inclusie, aldus Bons, zijn hot momenteel. Ook in het wetenschappelijk onderwijs staat het hoog op de agenda: diversiteitsmedewerkers zijn of worden aangesteld, er vinden maandelijkse diversiteitsbijeenkomsten plaats, er wordt onderzoek gedaan hoe docenten het best diversiteit kunnen realiseren. Martin Bons richt zich in zijn artikel(en) op docenten: wat voor invloed heeft het op hen? Hoe gaan zij er mee om? Vinden ze het prettig? Of juist niet? Leren ze van diversiteitsmedewerkers? Zo ja, wat steken ze van hen op? Wordt er in de docentenkamer over gesproken? Zijn hun lessen door diversiteitsbeleid veranderd? Worden hun lessen er beter door? Hebben ze wel eens bedenkingen? Geven ze dat dan aan? Hoe groot zien zij hun rol om diversiteit en inclusie te realiseren?