Samenwerking met Nationale Onderwijsweek

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK

Onlangs is de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek een samenwerking aangegaan met de Stichting Nationale Onderwijsweek. Daarmee is de continuïteit van de prijs vooralsnog verzekerd, maar die stap heeft wel de nodige consequenties voor het jaarritme waarmee we werken. De Nationale Onderwijsweek vindt traditioneel plaats in de eerste week van oktober en de consequentie daarvan is dat de eerstvolgende Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek pas in oktober 2022 zal worden uitgereikt. Argument: de tijdsspanne tussen de uitreiking in januari 2021 en oktober 2021 werd te kort voor het hele proces van oproep, inzending en jurering, inclusief bekendmaking van nominaties.
Maar omdat we aandacht voor onderwijsjournalistiek uiterst belangrijk vinden, zijn we zijn wel bezig om voor de middag van 5 oktober aanstaande een programma in elkaar te zetten, speciaal voor onderwijsjournalisten. Binnenkort volgt daarover nadere informatie, op deze site, maar ook via andere kanalen.

WERKBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK

Per 1 juli is de inzendingstermijn voor voorstellen gesloten en op dit moment vindt de jurering plaats.

De eerstvolgende termijn voor de werkbeurs loopt van 1 tot 30 november 2021.