Werkbeurs aanvragen

Tot 1 juli 2021 kunnen weer voorstellen voor een werkbeurs van het Onderwijsfonds COCMA worden ingediend. De beoordeling vindt plaats in de maanden juli en augustus 2021.

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een onderwijsjournalistieke productie: twee keer per jaar kunnen gedurende een maand voorstellen worden ingediend; per ronde kent de jury één inzending de beurs toe.

Criteria en voorwaarden

  • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audio-visueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
  • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
  • De productie moet betrekking hebben op de werkvloer, dus op het werk van docenten in de breedste zin van her woord. Dat sluit aandacht voor contextfactoren zoals beleidsontwikkeling niet uit, maar altijd moeten de consequenties voor de werkvloer (of de percepties van docenten) belicht worden. Het scala van mogelijke onderwerpen is overigens groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing.

Een aanvraag moet worden ingediend via deze pagina. Hier is ook aanvullende informatie te vinden.