Prijs Onderwijsjournalistiek naar NRC

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK

De Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2021 is toegekend aan Mirjam Remie en Menno Sedee voor hun serie ‘Techreuzen in de klas’ in NRC, verhalen die volgens de jury de verschillende perspectieven van techbedrijven, instelling, klas en leerling op indringende wijze verkenen en goed de vinger leggen op de keerzijdes en dilemma’s”.

De twee NRC-verslaggevers ontvangen de prijs, een bedrag van 2.000 euro en een oorkonde. Wegens de beperkingen van de pandemie vond dit jaar geen fysieke prijsuitreiking plaats. In het juryrapport zijn alle genomineerde inzendingen besproken.

Werkbeurs voor Annelies van der Woude

Logo Stichting Onderwijsfonds COCMADe werkbeurs onderwijsjournalistiek van de novemerberronde 2020 is toegekend aan Annelies van der Woude. Van der Woudes voorstel behelst een reportage over de vernieuwende, integrale aanpak van speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. In die school (opgericht in 2012) switchen kinderen gedurende de dag tussen ‘onderwijstijd’ en ‘wereldtijd’ (opvang, sport en talentontwikkeling). Daarmee is de ontwikkeling van kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijzend personeel en pedagogisch medewerkers. Inmiddels komen vanuit het hele land onderwijskundigen, pedagogen en beleidsmakers bij De Wijde Wereld op bezoek om zich te laten informeren over hun aanpak.

Is dit een voorbode van de school van de toekomst zoals het platform Toekomst van Arbeid in het advies beschrijft in het adviesrapport Investeren in Mensen. Biedt dit concept inderdaad oplossingen voor de problemen van ons huidige onderwijssysteem? Door een aantal dagen mee te draaien wil Van der Woude het concept van de Wijde Wereld beschrijven en het reilen en zeilen van alledag belichten.

Van der Woude studeerde sociologie in Nijmegen en maakte na twee jaar de overstap naar de School voor Journalistiek in Utrecht. Zij werkte 10 jaar in de regio-journalistiek (verslaggever en eindredacteur van het Eindhovens Dagblad), was communicatiemedewerker voor verschillende scholen en is sinds 2012 freelance journalist/tekstschrijver en fotograaf.