Werkbeurs voor Annelies van der Woude

Logo Stichting Onderwijsfonds COCMADe werkbeurs onderwijsjournalistiek van de novemerberronde 2020 is toegekend aan Annelies van der Woude. Van der Woudes voorstel behelst een reportage over de vernieuwende, integrale aanpak van speelleercentrum De Wijde Wereld in Uden. In die school (opgericht in 2012) switchen kinderen gedurende de dag tussen ‘onderwijstijd’ en ‘wereldtijd’ (opvang, sport en talentontwikkeling). Daarmee is de ontwikkeling van kinderen een gedeelde verantwoordelijkheid van onderwijzend personeel en pedagogisch medewerkers. Inmiddels komen vanuit het hele land onderwijskundigen, pedagogen en beleidsmakers bij De Wijde Wereld op bezoek om zich te laten informeren over hun aanpak.

Is dit een voorbode van de school van de toekomst zoals het platform Toekomst van Arbeid in het advies beschrijft in het adviesrapport Investeren in Mensen. Biedt dit concept inderdaad oplossingen voor de problemen van ons huidige onderwijssysteem? Door een aantal dagen mee te draaien wil Van der Woude het concept van de Wijde Wereld beschrijven en het reilen en zeilen van alledag belichten.

Van der Woude studeerde sociologie in Nijmegen en maakte na twee jaar de overstap naar de School voor Journalistiek in Utrecht. Zij werkte 10 jaar in de regio-journalistiek (verslaggever en eindredacteur van het Eindhovens Dagblad), was communicatiemedewerker voor verschillende scholen en is sinds 2012 freelance journalist/tekstschrijver en fotograaf.

Nominaties Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek 2021

De jury van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek heeft de nominaties 2021 vastgesteld. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op donderdagmiddag 28 januari 2021 in een kleine coronaproof bijeenkomst op een nog vast te stellen plaats. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2.000 euro.

De genomineerden zijn:

  • “De onheilspellende grafiek van Hannes Minkema” van Kaya Bouma en Rik Kuiper gepubliceerd in de Volkskrant. Degelijk onderzoek dat – zeker gezien de taaiheid van het onderwerp – soepel wordt gepresenteerd. Het begint met een simpele journalistieke vraag naar aanleiding van de lerarenstakingen: Klopt het dat onderwijsgeld steeds minder naar de leraar gaat? Al lezende slaat ook de verbazing toe: hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat niemand die cijfers kan opleveren?
  • “Techreuzen in de klas” van Mirjam Remie en Menno Sedee. De gezondheidscrisis van Covid-19 heeft gezorgd voor een explosieve toename van het gebruik van technologie in het onderwijs. In een serie van drie artikelen in NRC Handelsblad worden de verschillende perspectieven van techbedrijven, instelling, klas en de leerling op indringende wijze verkend en wordt goed de vinger gelegd op de keerzijdes en dilemma’s.
  • “Corona in het onderwijs” van Mirjam Remie en Patricia Veldhuis. Dit NRC Handelsblad dossier leest een half jaar later als ooggetuige-verslagen van de Corona-crisis as it happens. In een mooie diversiteit aan verhaalvormen en vanuit een veelheid aan gezichtspunten wordt het actuele ongemak verkend over zaken als kansenongelijkheid, thuisonderwijs, examenkwaliteit en toekomstperspectief.

De jury bestaat uit: Peter de Vries (collegelid Grafisch Lyceum, voorzitter), Gretha Pama (redacteur NRC), Jasper Beckering (leraar), Herman van de Werfhorst (hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam).