Nominaties 2018

Logo's

NATIONALE PRIJS ONDERWIJSJOURNALISTIEK
WERKBEURS ONDERWIJSFONDS COCMA
PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG

NOMINATIES EN BEKENDMAKING WINNAARS 2018

De jury’s van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek, Beste Onderwijsblog en Werkbeurs Onderwijsjournalistiek hebben de nominaties 2018 vastgesteld. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op 19 januari 2018 in de Balie te Amsterdam. Het programma omvat voorafgaand aan de bekendmaking een debat over de plek van de onderwijsjournalistiek in de publieke gedachtewisseling over onderwijs.

Een groot deel van de publieke gedachtewisseling over onderwijs speelt zich tegenwoordig af op het internet. Dat is een van de redenen waarom vandaag de dag onafhankelijke onderwijsjournalistiek van groot belang is. Anders dan de social media zijn de ‘traditionele’ media immers bij uitstek een plek waar het niet louter om breaking news gaat, maar waar verschillende standpunten in kaart worden gebracht, tegen elkaar afgewogen en in een kader gezet. De vraag is: maken onderwijsjournalisten dat laatste waar? Op zoek naar een antwoord hebben we de geschiedenis van de onderwijsjournalistiek van de afgelopen 50 jaar in kaart gebracht en ons met een tiental onderwijsjournalisten gebogen over de vraag welke trends in het onderwijs ze gemist hebben en welke ze hebben voorzien. Op basis daarvan hebben we een aantal stellingen geformuleerd die voorgelegd worden aan een panel van journalisten en mensen uit het onderwijsveld. En natuurlijk aan het aanwezige publiek. De discussie wordt geleid door de voorzitter van de Onderwijsraad, Henriëtte Maassen van den Brink.

De uitreiking vindt plaats tijdens een besloten bijeenkomst in de Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam.

Aanvang programma 20.00 uur; inloop vanaf 19.30 uur.

Nadere informatie: Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek), 06 – 5328 3836.

Genomineerden Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2018

 • Kees van de Bosch, Huub Jaspers en Sanne Terlingen: ‘Verduistering door oud-decaan Universiteit Tilburg’ (Argos)
 • Janny Groen en Rik Kuiper: ‘Wie blijft is een landverrader’ (de Volkskrant)
 • Maria Hengeveld: ‘Nederland steekt 1,4 miljoen in onderwijsbedrijf voor de allerarmsten’ (dat zijn beloften niet waarmaakt) (De Correspondent)
 • Yvonne van der Meent: ‘De Pabo wordt steeds witter’ (Onderwijsblad)
 • Robert Sikkes: ‘Altijd te laat’ (Onderwijsblad)
 • Marco Visscher: ‘Nyenrode aan de Nijl’ (Vrij Nederland)

Genomineerden Beste Onderwijsblog 2018

Genomineerden Werkbeurs Onderwijsjournalistiek 2018

 • Xander Bronkhorst, Maakt het hoger onderwijs de belofte van Engelstalig onderwijs waar?
 • Hein Cuppen, De impact van docentevaluaties in het hoger onderwijs
 • Luuk Ex, De geschiedenisles van Rusland tot Myanmar
 • Winnifred Jelier, Na Syrië voor de klas (of: De Arabische meester Bart)
 • Lidewijde Paris, Waarom zou ik een boek lezen?