Aanmeldingen 2018

NATIONALE PRIJS ONDERWIJSJOURNALISTIEK
WERKBEURS ONDERWIJSFONDS COCMA
PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG

Op vrijdag 19 januari 2018 worden in een bijeenkomst in De Balie (Amsterdam) de winnaars bekendgemaakt van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2018, de werkbeurs Onderwijsjournalistiek 2018 van het Onderwijsfonds COCMA en de door de Onderwijsraad ingestelde prijs voor de beste Onderwijsblog.

Voordrachten voor werk dat voor de prijzen of beurs in aanmerking komt, kunnen tussen 1 september en 15 oktober 2017 worden ingediend. Begin december 2017 worden de nominaties bekendgemaakt.

Hieronder een korte beschrijving van de prijzen en werkbeurs. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Harm Noordhof (voorzitter Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek), harm.noordhof@ planet.nl of 06 53974225.

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK 2018

Werk dat voor de prijs wordt voorgedragen, moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • het is oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk, bedoeld voor een breed publiek;
 • de aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant;
 • de producties beogen feiten weer te geven en deze te onderzoeken en/of analyseren; columns en dergelijke komen niet in aanmerking;
 • het werk moet gepubliceerd zijn in de periode 1 september 2016 – 31 augustus 2017.

Voor een preciezer beeld van de criteria: zie op de website de juryrapporten 2008 – 2017. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag van 2.000 euro.

De jury bestaat uit: Margriet Brandsma (zelfstandig journalist), Sjoerd de Jong (ombudsman NRC), Simon Verwer (onderwijzer en onderwijsfilosoof) en Sietske Waslander (hoogleraar sociologie en lid Onderwijsraad).

Voordrachten kun je hier indienen.

PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG 2018

Met het uitloven van deze prijs wil de Onderwijsraad het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. Voor de prijs komen in aanmerking actuele websites waarop regelmatig korte stukjes, foto’s, filmpjes enzovoorts verschijnen, al dan niet uit de persoonlijke sfeer. Het gaat dan om:

 • Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs enzovoorts) afkomstig uit alle sectoren van het veld, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.
 • Per persoon kan één essayistische, opiniërende blogpost, podcast of vodcast (of een bij elkaar horende serie daarvan) voorgedragen worden. Bij de inzending wordt aangegeven hoe interactie heeft plaatsgevonden met het werkveld (vóór of na publicatie van de post, via welke media) en wat de impact hiervan is geweest (welke reacties er zijn geweest, van wie en wat de gevolgen zijn van de interactie).
 • De te beoordelen blogpost, podcast of vodcast is gepubliceerd op een individuele of gezamenlijke blog of vlog, en wel in de periode 1 september 2016 – 31 augustus 2017.
  Voor een nader beeld van de criteria: zie op de website het juryrapport 2017. De prijs bestaat uit een kunstwerk van Christine van der Ree en een geldbedrag van 1.500 euro.

De jury bestaat uit: Margreet van den Berg (adviseur/projectmanager ICT en onderwijs), Ferry Haan (lid Onderwijsraad; leraar JP Thijsse College), Joke de Jong (leraar van het jaar en lid van de Lerarenkamer, het verband van Leraren van het Jaar), Emmanuel Naaijkens (zelfstandig onderwijsjournalist) en Richard Toes (lid Onderwijsraad en juryvoorzitter; voorzitter CvB Wartburgcollege in Rotterdam en Dordrecht).

Voordrachten kun je hier indienen.

WERKBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK 2018M

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een journalistieke productie over de leraar en zijn of haar werk. De beurs stelt journalisten in staat dieper te graven dan via de gebruikelijke telefonische interviews.

Voorstellen moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audio-visueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
 • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
 • De productie moet betrekking hebben op de werkvloer. Beleidsontwikkeling kan daarbij aan de orde komen, maar altijd slechts als context: het accent moet uiteindelijk altijd liggen op wat er echt gebeurt in het onderwijs, op de dagelijkse onderwijspraktijk. Het scala van mogelijke onderwerpen is overigens groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing.

Zie voor een nader beeld van de criteria de juryrapporten en de voorbeelden van de producties die mede dank zij de beurs zijn gemaakt. De beurs wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering.

De jury bestaat uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA; juryvoorzitter), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).

Voordrachten kun je hier indienen.