Winnaars 2018

Logo's

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK

WERKBEURS EN STIMULERINGSBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK

PRIJS BESTE ONDERWIJSBLOG

Vrijdag 19 januari zijn in het Amsterdamse debatcentrum De Balie de winnaars bekendgemaakt van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek, de Werkbeurs en Stimuleringsbeurs Onderwijsjournalistiek, en de Prijs voor de Beste Onderwijsblog.

De Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek, uitgereikt door de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, ging naar de Volkskrant-journalisten Janny Groen en Rik Kuiper voor hun artikel ‘Wie blijft is een landverrader’. Het stuk, aldus de jury, laat zien wat de effecten zijn van een coup in Turkije op een school in Zaandam, en getuigt van degelijk onderzoek op basis van goede bronnen, die de auteurs knap hebben weten aan te boren. Het verhaal is bovendien spannend om te lezen.

De Prijs voor de Beste Onderwijsblog, uitgereikt door de Onderwijsraad, ging naar Frans van Haandel en Hans Duijvestijn voor ‘Waar is het extra geld voor het VO gebleven?’ De auteurs tonen aan dat in de periode 2002-2015 sprake is van fors gestegen publieke onderwijsuitgaven die niet te verklaren zijn uit de kosten voor de docenten. Al meer dan 15 jaar verdwijnen er via de lumpsum vele publieke miljarden in een zwart gat. De blog, aldus de jury, getuigt van gedegen onderzoek en heeft scherpte gegeven aan het debat over nut en noodzaak van de lumpsumsystematiek.

De Werkbeurs Onderwijsjournalistiek, ingesteld door het Onderwijsfonds COCMA, is toegekend aan Hein Cuppen en Irene Schoenmacker voor ‘De impact van docentevaluaties in het hoger onderwijs’. Het is, aldus de jury, een voorstel voor een artikel over een actueel onderwerp, met een sterke focus op de docent. Het verdient overigens verbreding naar bijvoorbeeld VO. Naast een werkbeurs reikt de jury in voorkomende gevallen een stimuleringsbeurs uit. Dit jaar ging die naar Winnifred Jelier en Joost Bataille voor ‘Na SyriĆ« voor de klas’ (of: De Arabische meester Bart), een schrijf- en fotoproject waarin anderhalf jaar lang docenten die uit SyriĆ« zijn gevlucht en in Nederland graag aan de slag willen, worden gevolgd.

Cover boek Geschiedenis en toekomst van de onderwijsjournalistiekTer gelegenheid van de tiende uitreiking van de Prijs voor de Onderwijsjournalistiek presenteerde de Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek het boekje Geschiedenis en toekomst van de onderwijsjournalistiek. Het is met dit formulier te bestellen. De kosten bedragen 5 euro, inclusief verzenden.