Aanmeldingen 2019

NATIONALE PRIJS ONDERWIJSJOURNALISTIEK
WERKBEURS ONDERWIJSFONDS COCMA
FONS VAN WIERINGENPRIJS. PRIJS VOOR DE BESTE ONDERWIJSBLOG

Op 24 januari 2019 worden in een bijeenkomst in de Jaarbeurs (Utrecht) tijdens de Nationale Onderwijstentoonstelling de winnaars bekendgemaakt van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2019, de werkbeurs Onderwijsjournalistiek 2019 van het Onderwijsfonds COCMA en de door de Onderwijsraad ingestelde Fons van Wieringenprijs, Prijs voor de beste Onderwijsblog 2019.

Voordrachten voor werk dat voor de prijzen of beurs in aanmerking komt, kunnen tussen 1 september en 15 oktober 2018 worden ingediend. Begin december 2018 worden de nominaties bekendgemaakt.

Hieronder een korte beschrijving van de prijzen en werkbeurs. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Harm Noordhof (voorzitter Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek), harm.noordhof@planet.nl of 06 – 5397 4225.

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK 2019

Werk dat voor de prijs wordt voorgedragen, moet aan de volgende vereisten voldoen:

 • het is oorspronkelijk, Nederlandstalig journalistiek werk, bedoeld voor een breed publiek;
 • de aard van het medium – krant, tijdschrift, radio, televisie, website – is niet relevant;
 • de producties beogen feiten weer te geven en deze te onderzoeken en/of analyseren; columns en dergelijke komen niet in aanmerking;
 • het werk moet gepubliceerd zijn in de periode 1 september 2017 – 31 augustus 2018.

Voor een preciezer beeld van de criteria: zie op de website de juryrapporten 2008 – 2018. De prijs bestaat uit een oorkonde en een geldbedrag van 2.000 euro.

De jury bestaat uit: Margriet Brandsma (zelfstandig journalist), Sjoerd de Jong (ombudsman NRC) en Jasper Beckering (leraar)

Voordrachten indienen via deze site.

FONS VAN WIERINGENPRIJS. PRIJS VOOR DE BESTE ONDERWIJSBLOG 2019

Met het uitloven van deze prijs wil de Onderwijsraad het publieke debat over onderwijs via sociale media bevorderen. Voor de prijs komen in aanmerking actuele websites waarop regelmatig (korte) stukken, foto’s, filmpjes enzovoort verschijnen, al dan niet uit de persoonlijke sfeer. Het gaat dan om:

 • Nederlandstalige blogposts, podcasts of vodcasts van mensen uit het onderwijsveld (leerkrachten/docenten, onderwijsbeleidsmakers, onderwijsadviseurs enzovoorts) afkomstig uit alle sectoren van het veld, vanaf het basisonderwijs tot en met het hoger onderwijs.
 • Per persoon kan één essayistische, opiniërende blogpost, podcast of vodcast (of een bij elkaar horende serie daarvan) voorgedragen worden. Bij de inzending wordt aangegeven hoe interactie heeft plaatsgevonden met het werkveld (vóór of na publicatie van de post, via welke media) en wat de impact hiervan is geweest (welke reacties er zijn geweest, van wie en wat de gevolgen zijn van de interactie).
 • De te beoordelen blogpost, podcast of vodcast is gepubliceerd op een individuele of gezamenlijke blog of vlog, en wel in de periode 1 september 2017 – 31 augustus 2018.
  Voor een nader beeld van de criteria: zie op de website het juryrapport 2018. De prijs 2019 bestaat uit hoofdprijs van 1.500 euro en een kunstwerk van Christine van der Ree en een aanmoedigingsprijs van 750 euro. De aanmoedigingsprijs is bedoeld voor beginnende bloggers.

De jury bestaat uit: Ferry Haan (lid Onderwijsraad; leraar JP Thijsse College), Joke de Jong (leraar van het jaar en lid van de Lerarenkamer, het verband van Leraren van het Jaar), Emmanuel Naaijkens (zelfstandig onderwijsjournalist) en Richard Toes (lid Onderwijsraad en juryvoorzitter; voorzitter CvB Wartburgcollege in Rotterdam en Dordrecht).

Voordrachten indienen via deze site.

WERKBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK 2019

Sinds 2013 stelt het Onderwijsfonds COCMA een werkbeurs van 2.500 euro beschikbaar voor een journalistieke productie over de leraar en zijn of haar werk. De beurs stelt journalisten in staat dieper te graven dan via de gebruikelijke telefonische interviews.

Voorstellen moeten voldoen aan de volgende eisen:

 • Het moet gaan om een voorstel voor een oorspronkelijke journalistieke productie, gebaseerd op eigen onderzoek, en niet eerder gepubliceerd. De aard van de productie – print, audiovisueel of in de blogosfeer – doet niet ter zake. Het is een pre als er al wel een medium is met belangstelling voor de uiteindelijke productie.
 • De productie moet onderzoeksjournalistiek van aard zijn, d.w.z. kritisch en diepgravend. Dus bijvoorbeeld iets aan het licht brengen dat anders onbelicht zou zijn of een debat over een actueel probleem aanzwengelen, of mythes dan wel hypes doorprikken.
 • De productie moet betrekking hebben op de werkvloer. Beleidsontwikkeling kan daarbij aan de orde komen, maar altijd slechts als context: het accent moet uiteindelijk altijd liggen op wat er echt gebeurt in het onderwijs, op de dagelijkse onderwijspraktijk. Het scala van mogelijke onderwerpen is overigens groot, van po tot hbo/wo en van lerarenopleiding tot nascholing.

Zie voor een nader beeld van de criteria de juryrapporten en de voorbeelden van de producties die mede dank zij de beurs zijn gemaakt.

De beurs wordt in twee termijnen uitgekeerd: de helft direct na de toekenning, de andere helft bij oplevering.

De jury bestaat uit: Harrie Broekman (voorzitter Onderwijsfonds COCMA; juryvoorzitter), Jim Jansen (hoofdredacteur New Scientist, eerder verbonden aan Folia), Nico Kussendrager (docent journalistiek, bestuurslid Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek), Pieter Leenheer (secretaris Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek, redacteur DNM).

Voordrachten kun je via deze site indienen.