Nominaties 2019

Logo's

NATIONALE PRIJS VOOR DE ONDERWIJSJOURNALISTIEK

WERKBEURS EN STIMULERINGSBEURS ONDERWIJSJOURNALISTIEK


FONS VAN WIERINGENPRIJS VOOR HET BESTE ONDERWIJSBLOG

De jury’s van de Nationale prijs voor de Onderwijsjournalistiek, de Fons van Wieringenprijs voor het beste onderwijsblog en de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek hebben de nominaties 2019 vastgesteld. De bekendmaking van de winnaars vindt plaats op donderdag 24 januari 2019 in de Jaarbeurs te Utrecht. Het programma omvat voorafgaand aan de bekendmaking een lezing van Dr. Nico Drok, journalist en lector aan de Hogeschool Windesheim waarin hij ingaat op de berichtgeving over onderwijs in de media; ook komt aan de orde of – en zo ja hoe – de journalistiek een rol kan spelen bij veranderingen in het onderwijs (constructieve journalistiek) en hoe de onderwijssector daarbij eventueel kan worden betrokken (civic journalism). Nico Drok wil hierbij vooral met de aanwezigen in gesprek gaan over dit onderwerp. Aan de aanwezigen wordt de vraag voorgelegd wat hun ervaringen zijn met de media en op welke ontwikkelingen in het onderwijs de journalistiek alert zou moeten zijn. Zo mogelijk wordt de lezing na afloop in boekvorm gepubliceerd.

Genomineerden Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2019

  • Kees van den Bosch, Matthijs Breemer e.a. (Argos): ‘De promotiefabriek’
  • Michiel van Nieuwstadt (Onderwijsblad): ‘Presteren met een gevoel van vrijheid’
  • Joëlle Poortvliet (Onderwijsblad): ‘Mogen we uit het hokje alstublieft?’
  • Ingeborg van der Ven (Science Guide): ‘#MeToo, seksuele intimidate in de academie’
  • Anja Vink (Vrij Nederland): ‘Een half jaar op het mbo’
  • Johannes Visser (De Correspondent): ‘Leraren verdienen al 10 jaar minder dan afgesproken (terwijl het geld er gewoon is)’

Genomineerden Fons van Wieringenprijs voor het beste onderwijsblog 2019

Genomineerden Werkbeurs Onderwijsjournalistiek 2019

De beraadslagingen over de Werkbeurs Onderwijsjournalistiek zijn nog niet afgerond. Hierover volgt in januari bericht.

De uitreiking geschiedt op 24 januari in de Jaarbeurs te Utrecht waar op dat moment ook de Nationale Onderwijstentoonstelling plaatsvindt.

Aanvang programma 14.00 uur; inloop vanaf 13.30 uur.


Logo K+VK+V is hoofdsponsor van de Nationale Prijs voor Onderwijsjournalistiek